"GLOBAL NOMADS"

13-17 насны хүүхдийн зуны хөтөлбөр зарлагдлаа!

БҮРТГҮҮЛЭХ
 

Дэлхийд ТОП 8 ур
чадвар эзэмших

+

Нүүдлийн соёлын онцлогийг
өөрийн брэнд болгох


ДЭЛХИЙД ТОП 8 УР ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШИХ ХИЧЭЭЛҮҮД

team

Making an Impact

Our Making an Impact Course will help you to learn...

Read more
team

Resilience

Our Resilience Course will help you to feel more c...

Read more
team

Critical Thinking

During the Critical Thinking Course you will analy...

Read more
team

Verbal Communication

Our Verbal Communication Course will help improve ...

Read more
team

Creative Problem Solving

Our Creative Problem Solving Course will help you ...

Read more
team

Entreprenuership

Our Entrepreneurship Course will help you generate...

Read more
team

Public speaking

Our Public Speaking Course will improve your abili...

Read more
team

Writing skill

Our Writing Skills Course will teach you the techn...

Read more

НҮҮДЛИЙН СОЁЛЫН ОНЦЛОГИЙГ ӨӨРИЙН БРЭНД БОЛГОХОД СУРАЛЦАХ ХИЧЭЭЛҮҮД


ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА

 
 

Download Brochure