Оксфордын хөтөлбөр-агуулга

Оксфордын багш, судлаачдын хөгжүүлж, шинэчилдэг хичээлүүдтэй

Байгаа газар, хүссэн үедээ хялбар ашиглана

Интернэтийн дундаж хурд ба бага хэрэглээ шаарддаг хиймэл оюунд суурилсан технологи

Хиймэл оюун нь хүүхэд бүрт тохирсон агуулга өгнө

Хүүхэд бүрийн түвшин, бэрхшээлийг AI тодорхойлж, сайжруулахад чиглэсэн тоглоом, дасгалуудад чиглүүлж ажиллуулна

Оролцогч талууд

Төслийн талаар хэн юу хэлэв?