Гүрэн Академийн захирал Б.Даваасүрэн Монгол Банкны мэргэжилтний хамт Монголын үндэсний радиод Хүүхэд залуусын санхүүгийн боловсролыг хэрхэн сайжруулах сэдвийн хүрээнд ярилцлага өглөө.

 

 
 

Download Brochure