ГҮРЭН ХЭВЛЭЛ

Бид хувь хүний хөгжил, боловсролын чиг хандлагын талаар хэвлэгдэн гарч буй шилмэл ном, сэтгүүлийг Монгол хэлнээ хөрвүүлэн та бүхэндээ хүргэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж байна.